Golfbild hemsida

Spelformer

Slaggolf 
Slaggolf är en typ av slagsspelstävling. I slaggolf registreras antalet slag, brutto, hål för hål. Antalet slag maximeras dock till 5 slag över par. På ett par 3-hål är max antal slag som skrivs upp 8, på ett par 4-hål 9 slag och på ett par 5-hål 10 slag. Efter avslutad rond summeras scoren till ett bruttoresultat och därefter dras antalet erhållna slag efter handicap av så att ett nettoresultat erhålls.
 

Slagtävling 
Man räknar helt enkelt alla slag man slår och man får aldrig plocka upp bollen. Den ska i hål till varje pris. Slagtävling är en speltyp, där det gäller att spela det fastställda antalet hål på minst antal slag, brutto eller netto, dvs efter avdrag av spelhandicap, vilka i förekommande fall skall vara med en decimal i t.ex. foursome, eller vid spel över 9 hål. Honnören tas av den som har lägst bruttoscore på föregående hål.
 

Poängbogey 
I poängbogey beräknas poäng efter det uppnådda resultatet på varje hål. Spelarens resultat i poängbogey är summan av poängen på varje hål. Poängen beräknas på följande sätt:
För ett resultat, netto, som är lika med hålets par erhåller spelaren två poäng. För varje slag lägre än par får spelaren ytterliggare en poäng. Ett slag över par ger en poäng. Mer än ett slag över par ger 0 poäng eller som det kallas "streck på hålet". Man kan inte erhålla minuspoäng. Exempel. Ett par 4-hål som spelas på fyra slag netto ger 2 poäng, tre slag netto ger 3 p, fem slag netto ger 1 p.
 

Scramble
Varje lag består av två, tre eller fyra spelare. Samtliga spelare slår var sin boll från tee.
Därefter väljer laget från vilket läge (dvs från vilken boll) de vill fortsätta spela och markerar denna. Spelarna placerar därefter i valfri ordning sina bollar inom ett visst bestämt avstånd, till exempel ett scorekort eller en klubblängd, dock inte närmare hålet, och spelar sina slag.
Spelet fortsätter på samma sätt, dock att man återskapar läget i bunker till exempel genom att kratta. Ett hål är avslutat först när alla spelare i laget haft möjlighet att håla ut och därmed förbättra lagets resultat.
Anmärkning 1: Vid återbud rekommenderas att man ”lägger in” en fiktiv spelare med handicap 36 i bollen och därefter räknar ut spelhandicap.
Anmärkning 2: Spelformen kan modifieras i villkoren för tävlingen så att laget måste välja varje spelares utslag maximum eller minimum ett bestämt antal gånger.
Anmärkning 3: Spelarna i laget får ge varandra råd.

Fyrboll Bästboll 
Ett par spelar mot ett annat par. Båda spelarna i laget spelar sin egen boll hela hålet och räknar sedan den bästa netto scoren.Vardera spelares resultat måste kunna identifieras på scorekortet. Fyrboll Bästboll räknas ej som hcp-rond

Foursome
Två spelare bildar ett lag. De spelar på samma boll och slår vartannat slag. Utslagen från tee sker växelvis. Den spelare som slår ut från första tee skall slå ut på alla udda hål, medan partnern slår ut på alla jämna hål. Spelordningen påverkas inte av eventuella pliktslag.

Greensome 
Två spelare bildar ett lag. Båda spelarna slår ut från varje tee och paret avgör sedan vilken boll de vill fortsätta med. Den som inte slog ut den valda bollen spelar andra slaget. Därefter fortsätter spelet på samma sätt som i foursome.

Irish Greensome
Irish Greensome är en modifierad form av Greensome
• Båda spelarna slår ut på varje hål.
• På hål med par 4 och par 5, slår de sedan ett slag till på partnerns boll.
• Spelarna får därefter välja vilken boll de vill fortsätta med.
• Den som inte slog föregående slag på den valda bollen spelar nästa slag.
• Sedan slår de vartannat slag på samma sätt som i foursome.

 Match 
Match är en tävling mellan spelare och motspelare om varje enskilt hål, där det gäller att spela hålet på färre antal slag brutto eller netto än motspelaren. Varje hål vinns, delas eller förloras. Match kan spelas med eller utan handicap. I en hcp-match erhåller spelaren med den högre handicapen hela skillnaden mellan de båda spelarnas spelhandicap. Spelhandicapen fördelas på hålen efter stigande hcp-index. Spelare skall löpande notera ställningen i matchen. Matchen slutar när återstående hål att spela är färre än antalet hål som endera sidan är ”upp”