Golfbild hemsida

Regler

ReglerRegler fr.o.m 1 januari 2019           Regler för golfspel   
                                                                      Regelfilmen
                                                                      Spel och tävlingshandboken
Lokala regler

Följande lokala regler och förtydligande gäller för allt spel inom SGS om inte annat beslutats för en specifik tävling. Utöver detta gäller även de lokala regler som fastställts för respektive klubb och som oftast framgår av respektive scorekort.

Out of bounds (regel 18)
Slag och distans med plikt. Slå ett nytt slag från samma punkt som föregående slag och få ett pliktslag.

Pliktområden
Omarkerade diken och dammar jämställs med rödmarkerade pliktområden. I det fall markering saknas anses gränsen gå där marken bryts ned mot vattenhindret.

Provisorisk boll
Om man tror eller finner det sannolikt att bollen är spelbar på andra sidan pliktområde ex. vatten, dike får man slå en PROVISORISK boll för att kunna gå och verifiera om bollen är spelbar eller borta UTAN att behöva gå tillbaka runt ex. vatten för att slå en ny boll. Denna regel införs endast för att spara tid och öka speltempo. Provisorisk boll i samband med pliktområde slås från samma plats som föregående slag.
a) Hittar man första bollen inom 3 minuter utanför pliktområdet spelar man vidare på den. 
b) Hittar man första bollen inom 3 minuter i pliktområdet får man spela vidare på bollen i pliktområdet eller fortsätta spela på den provisoriska bollen. 
c) Är bollen borta spelar man vidare på den provisoriska bollen. 

Mark under arbete (MUA, regel 16.1)
Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.
Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.
Hjul spår, skador gjorda av maskin på hela spelfältet.
Myrsamhällen på banan är att betrakta som MUA.

Farlig situation på grund av djur (regel 16.2)
Lättnad utan plikt får även tas för reptiler, getingar och apor.

Bagatellartade regelbrott orsakade av lokal caddy.
I det fall en caddy av oförstånd eller okunskap på green gör sig skyldig till ett bagatellartat regelbrott utgår ingen plikt. Spelare skall dock alltid försöka instruera sin caddy för undvikande av sådana händelser. Anledningen till detta undantag är att SGS alltid spelar med caddy och att många caddies inte har adekvat utbildning för sin uppgift.

Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

Oflyttbara tillverkade föremål nära green 
Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen: Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och är inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen. 
Undantag: Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig. 

Det ska vara kul att lira golf.  
Kommittén har diskuterat möjligheten att ge dispenser för att gå på framflyttad tee. Idag kan herrar 75+ gå från röd tee när de önskar och likaså damer 70+ kan gå på grön tee där det finns (ex Springfield.)
Vi har medlemmar som spelar på framflyttad tee så snart de spelar en sällskaps runda. Golfen blir både roligare och trevligare. Vi tycker att de ska få göra det även på SGS tävlingar. Höga HCP på över 30 kan vara ett kriterium men vi tänkte ytterligare utanför boxen. Har man någon tillfällig åkomma som begränsar rörligheten, där det gäller att deltaga eller inte deltaga på tävlingen, kanske framflyttad tee hjälper.
Kan man påvisa med en tydlig motivering varför man vill spela på framflyttad tee nästkommande rundor hör man av sig i god tid till kommittén.
Dessa personer vill spela för att de gillar golf och då tycker vi att det ska vara möjligt att få dispenser och spela lite lugnare under en period.
Dispensen gäller från gång till gång eller ett antal gånger, kommittén beslutar. Ovanstående innebär naturligtvis reducerad SHCP.