Golfbild hemsida

Prisutdelningar

Prisutdelningarna hålls oftast direkt efter att respektive tävling är färdigspelad och resultaten är inmatade.

För att få sitt pris, vare sig det är ett pris för bra score eller ett lucky draw pris, måste du finnas på plats under prisutdelningen
Den spelare som avviker erhåller således inte sitt pris. Priset går i sådana fall till nästa placering och i fallet med lucky draw, dras ett nytt lucky draw kort.

Ca en gång i månaden arrangeras en gemensam middag med prisutdelning
Även vid dessa tillfällen måste pristagaren deltaga i middagen för att få sitt pris
Anmälan och betalning till middagen, måste göras vid incheckningen till respektive tävling
Anmälan efter att tävlingen är avslutad, accepteras inte.
Om man inte kommer till middagen när man anmält sig och betalat, kan återbetalning ej göras
Detta enligt villkor från restaurangerna