Golfbild hemsida

Tävlingsbestämmelser

Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av Regler för golfspel och Spel- och tävlingshandboken utgivna av SGF. Dessutom gäller följande tävlingsbestämmelser för klubbens tävlingar om inte annat beslutats för den enskilda tävlingen.

Se nedanstående publikationer:
Spel och tävlingshandboken
Regler för golfspel

Villkor för deltagande
Deltagare
För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en svensk golfklubb ansluten till Svenska Golfförbundet. Detta krav grundas på att all administration av tävlingarna hanteras genom Golfens IT-system (GIT) som drivs av Svenska Golfförbundet. Dessutom krävs att anmälningsavgift för den aktuella tävlingen är betald. Anmälningsavgiften är normalt 200 baht. Spelaren måste ha Exakt Tävlingshandicap för att få delta. Dessutom måste spelaren vara medlem i SGS och betalt gällande avgift för aktuell säsong. Spelare som inte är medlem i SGS får dock delta vid en tävling per säsong som gäst utan att betala medlemskap i SGS.

Omfattning och spelform
Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning om inget annat bestäms för en specifik tävling:
Klass A handicap till och med 21,0
Klass B handicap 21,1 till 36,0 (alternativt upp till 54 om man har minst 4 registrerade rundor och inte nått kravet 36.)

Alternativ tee (röd tee herrar)
Herrar 75+ kan välja alternativ tee (röd) genom att vid anmälan på Min golf kryssa i rutan ”Val av tee i handicaptävlingar”.

Avgörande vid lika resultat
Vid lika resultat särskiljs deltagarna på följande sätt:
1. Spelhandicapmetoden
2. Matematiska metoden
3. Lottning

Anmälan
Anmälan görs via Min Golf. Anmälningstidens utgång är klockan 10:00, två dagar före första tävlingsdag. Återbud efter anmälningstidens utgång skall alltid anmälas till tävlingsledaren.   Som godtagbara skäl för återbud till tävling räknas: fysisk skada, sjukdom, personliga eller familjära olyckor.

Efteranmälan
Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller inte.

Överanmälan
Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller anmälningsordning som urvalsprincip när fler spelare anmält sig än det finns platser i tävlingen. Medlemmar har förtur vid överanmälan, dvs en gäst kommer med endast om plats finnes oavsett när gästens anmälan gjordes.

Prisutdelning sker oftast i samband med att tävlingen avslutats. Ibland sker prisutdelningen i samband med middag på restaurang i Hua Hin. Detta annonseras i förekommande fall på Min Golf och på hemsidan.  För att kunna mottaga pris måste spelaren personligen närvara vid prisutdelningen och i förekommande fall även delta i middagen om prisutdelningen sker vid av SGS anordnad middag. Ombud godkännes ej. För att få ta emot pris krävs att spelaren har EGA exakt tävlingshandicap. Endast medlem i SGS har rätt att delta i utlottningen av Lucky Draw.

Scorekortsinlämning
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat platsen för inlämning.

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Överträdelse
Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras i tävlingen.

Golfbil
Golfbil får användas vid SGS tävlingar utan behovsprövning till skillnad från vad som normalt gäller vid tävlingar i Sverige.